جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

یکی از پایان نامه های مهم در شبکه های حسگر بی سیم تحمل پذیری می باشد یعنی تدوین پایان نامه در شبکه های حسگر بیسیم با قابلیت اطمینان بالایی به مقص یعنی ایستگاه کاری برسد. یکی از الگوریتم های بسیار ساده ای که می توان در این پایان نامه های پیشنهاد کرد چنین می باشد که گره ها اطلاعات خود را از چندین مسیر ارسال نمایند. در این حالت تحمل پذیری بسیار بالا می شود ولی یکی از معایب اصلی آن مصرف انرژی بسیار بالا می باشد. البته در این پایان نامه سربار تنها انرژی نیست. بنابراین در اینجا می توان شد که استفاده زیاد از مسیرها شبکه را با سربار بالایی روبرو می کند و از طرفی دیگر کاهش تعداد مسیر قابلیت اطمینان را کاهش می دهد. در این پایان نامه  راهکاری ارائه کردیم که بصورت تطبیقی عمل می کند این پروتکل مبتنی بر DD می باشد و ما  در این پایان نامه آن را LME نام نهادیم. در روش پیشنهادی این پایان نامه ما یک مسیر به عنوان مسیر اصلی در ابتدا انتخاب می شود و سپس مسیرهای دیگری نیز بدست می آید که این مسیرها به عنوان مسیر جایگزین انتخاب می شوند. با توجه به پیاده سازی انجام شده و نتایج آن در این پایان نامه نیز می توان پی برد که روش پیشنهادی دارای بازدهی بالا بوده و قابلیت اطمینان شبکه را بسیار افزایش دهد و این در حالی است که پایان نامه پیشنهادی مصرف انرژی در گره ها به مقدار بالایی صورت نگرفته است.

 

 

 

تیم هوش مصنوعی و شبکه های حسگر بی سیم رویال پروژه مفتخر است که سالها در کنار شماست، جهت سفارش پایان نامه، انتخاب موضوع، پروپوزال ویا مشاوره در زمینه سیستم های شبکه های حسگر بی سیم با ما تماس بگیرید:

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها