جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

تقسیم بندی و طبقه‌بندی مجموعه‌ای از رکوردها مانند داده‌های مربوط به مشتریان به دسته‌هایی از پیش تعریف شده رده بندی نام دارد (Mitra، 2002؛ Ngai، 2009). در برخی از مسائل به عنوان نمونه در مسائلی که هدف تعیین این است که آیا مشتری x به پیشبرد فروش y واکنش می‌دهد یا خیر هدف این است که متغیر گسسته به نام "واکنش" با دو مقدار 0 (واکنش نداده) و 1 (واکنش داده) را پیش‌بینی نماییم. در اینگونه مساولی که متغیر هدف یا متغیر پیش بینی شونده از نوع گسسته می‌باشد به عنوان رده‌بندی نامیده می‌شود.

رده‌بندی یکی از پرکابردترین روش‌های داده‌کاوی می‌باشد (Ngia، 2009؛ Larose، 2005). Ngia در سال 2009 پس از مرور تعداد زیادی از مقالات حوزه داده‌کاوی با رویکرد کاربردهای آن در مدیریت ارتباط با مشتری به این نتیجه رسید که روش‌های رده‌بندی پرکاربردترین روش‌های داده‌کاوی به منظور پیش‌بینی رفتار مشتریان در آینده می‌باشند.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها