جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

در این پایان نامه قصد داریم الگوریتمی ارائه دهیم که در آن به بهترین نحو ممکن به زمانبندی ابری در جهت کاهش انرژی مصرفی بپردازیم. پایان نامه های هوش مصنوعی زیادی  دراین حیطه تا به امروز نگارش و پیاده سازی شده است.


ابر محاسباتی برای مدل کردن محاسبات خود نیازمند ماشینهای فیزیکی زیاد و مصرف مقدار بسیار زیادی از انرژی می باشد. مجازیسازی در ابر محاسباتی امروزه بسیار مورد استفاده قرار میگیرد. بهرحال پایان نامه زمانبندی کارایی انرژی ماشینهای مجازی اهمیت بسیار زیادی دارد، به ویژه زمانیکه ماشینهای فیزیکی ناهمگن هستند و مجموع انرژی مصرفی آنها نیز زیاد میباشد.
از این رو در این پایان نامه قصد داشتهایم که تحلیل جامعی بر روشهای مختلف زیرساختهای پشتیبانی الگوهای رایانش ابری با در نظر گرفتن کارایی انرژی را بررسی کنیم. مدل انرژی پیشنهادی پایان نامه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و سیستمهای طراحی شده برای الگوهای زمانبندی مختلف برای مدیریت زمان ماشینهای مجازی در جهت بهبود مصرف انرژی و بالا نگه داشتن میزان عملکرد سیستم آورده شده است.

 

تیم هوش مصنوعی و محاسبات ابری رویال پروژه مفتخر است که سالها در کنار شماست، جهت سفارش پایان نامه، انتخاب موضوع، پروپوزال ویا مشاوره در زمینه سیستم هایمحاسبات ابریبا ما تماس بگیرید:

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها