جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

انجام پایان نامه تقلب بانکداری  با روش های و الگوریتمم های داده کاوی آنلاین نشان دهنده سوء استفاده از منابع در جهان اجتماعی، سایبری و فیزیکی است. اطلاعات بسیار محدودی برای پایان نامه تشخیص پویای تقلب از رفتار مشتری واقعی در چنین محیطی با داده های بسیار پراکنده و نامتوازن در دسترس است، که باعث می شود تشخیص فوری تقلب و موثر بسیار مهم و چالشی باشد.

در این پایان نامه، یک چارچوب تشخیص تقلب بانکداری آنلاین  بر اساس داده کاوی را پیشنهاد می‌شود. این چارچوب شامل چندین تکنیک داده کاوی پیشرفته می باشد. با ایجاد یک بردار تضاد برای هر تراکنش بر اساس توالی رفتار تاریخی مشتری ، تفاوت تراکنش جاری با رفتار مشتری را نشان می دهیم. یک الگوریتم هوش مصنوعی جدید، ContrastMiner، برای استخراج  ویژگی و الگوهای تضاد و تشخیص جعلی از رفتار واقعی با استفاده از داده کاوی و به دنبال آن یک انتخاب الگوی موثر و محاسبه درجه ریسک که پیش بینی ها را از مدل های مختلف ترکیب می کند، معرفی شده است. 

 

 

 

جهت سفارش پایان نامه تشخیص تقلب و یا مشاوره در انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه تشخیص تقلب با ما تماس بگیرید

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها