جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

 پایان نامه پیشبینی رفتار کاربر وب یک موضوع بین رشته ای از رشته IT و هوش مصنوعی وبرگرفته از داده کاوی می باشد. در این گونه پایان نامه های دانشجویان برای اهداف مختلف تجاری و .. به الگوبرداری از رفتار کاربران وب با داده کاوی می پردازند وسپس هدف پایان نامه خود را پیش بینی سایر کابران تعریف میکنند.

الگوریتم های داده کاوی استفاده شده در این گونه پایان نامه های بسته به هدف و رشته دانشجو میتواند متفاوت باشدو به هر حال در نهایت برای پیاده سازی آن می بایست از الگوریتم های مختلف داده کاوی و هوش مصنوعی استفاده کرد.

 این موضوع با پیشرفت الگوی Web 2.0 باعث همسان سازی دانش و تکنِیک هایی شد که با عنوان کاوش کاربرد وب web usage mining(WUM) شناخته می شوند که رشته ای است مخصوص مطالعه رفتار کاربران وب. یکی از اهداف اصلی آن شخصی سازی کاربر وب با داده کاوی است، به معنی قابلیت تطبیق پذیری بین صفحات وب از طریق ساختار لینکی انتقال و پیشنهادهای Real-Time مربوط به تنظیمات و مسیرهای تولید شده کاربر.
بطور کلی WUM، از مدل های سنتی رفتاری، تحقیقات عملیاتی و پایان نامه و مقالات روش های داده کاوی در استخراج داده برای تعامل با داده های کاربردی وب استفاده می کند. با این حال با توجه به دامین های اپلیکیشن های آینده لازم است تغییراتی صورت گیرد. دو نوع تکنیک برای تجزیه و تحلیل الگوهای ترتیبی مورد استفاده قرار می گیرد: قطعی و تصادفی. هر کدام از این تکنیک های داده کاوی بسته به روش بکار گرفته شده، مورد استفاده قرار می گیرند.
روش شناسی های (متدولوژی های) محاسبات نرم، به علت اجرای روان و نتایجی که در زمینه سیستم های پیشنهاد-بنیاد و وبسایت های قابل تطبیق داشته است، ارتباط تنگاتنگی با WUM دارد (Lin and Tseng, 2010). در این رشته ها، توجه ویژه ای به الگوریتم های داده کاوی مانند فرا ابتکاری الهام گرفته از زیست شده است که معمولا با توجه به مفهوم هوش ازدحامی (توانایی یک گروه از مامورین در انجام وظایف پیچیده از طریق فرآیند مشارکتی) قانون گذاری می شود. یعنی به جای تلاش برای تقلید از هوش انسان، از حشراتی مانند مورچه و زنبور الهام گرفته می شود (Christensen et al., 2007).
بهینه سازی کولونی مورچه (ACO) یکی از ابزارهای مورد استفاده در داده کاوی برای این اهداف است. این الگوریتم داده کاوی فرا ابتکاری (فرا تکاملی) از روی روشی که مورچه ها با ترشح مواد شیمیایی (فِرومون ها ) به محیط، راه خود را برای رساندن مواد غذایی هموار می کنند، الگوبرداری شده است. این ایده ی ساده در مسیرهای کاربران وب که به صفحات مشاهده شده ی وب منتهی می-شود، بکارگیری می شود که سژن (نشست) نیز نام دارد. مورچه های مصنوعی (Liu, 2007). مورچه های مصنوعی توسط یک روش خوشه سازی سژن وب آموزش می بینند. این روش یک بردار اولویت متن حقیقی را ویرایش می کند که کلمات کلیدی مهمی توسط کاربران به مجموعه مهمترین کلمات کلیدی این بردار داده می شود. علاوه براین، مورچه های آموزش دیده، رفتارهای مروری (browsing) آینده را نیز پیش بینی می کنند.

جهت سفارش پایان نامه داده کاوی و یا مشاوره در انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، انجام  پایان نامه پیش بینی رفتار کاربر وب با داده کاوی با ما تماس بگیرید

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها