جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

در انجام پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از داده کاوی به ارائه راهکارهایی در پایان نامه خود در مدیریت انفعالات یک شرکت با مشتریان فعلی یا بالقوه می پردازد.

راهکارهای زیادی در پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است ولی از مهمترین های روش های داده کاوی در این راستا میباشد. پایان نامه  داده کاوی بنا به ذات خود به کشف الگورهای مختلف ارتباط مشتری و زمانی که پایان نامه خود را در زمینه ارتباط با مشتری تعریف میکنند معمولا از روشهای داده کاوی، ماشین های یادگیری (یادگیری ماشین یا Machin Learning)) می پردازند. در پایان نامه خود، راهکارهای داده کاوی برای مدیریت ارتباط با مشتری میتوان در حوزه های زیادی به ارائه الگوریتم در پایان نامه  خود پرداخت از جمله این زمینه ها میتوان به بهینه سازی طبقه بندها (کلاسیفایر، کلاسبند و یا classifier) استخراج ویژگی های مفید و بهینه، کاهش ابعاد (با روش های مختلفی از جمله PCAICAISASOM، ژنتیک و...) ترکیب طبقه بندها (آنزامبل کلاسیفایرها، ensemble classifiers، combining classifiers یا ترکیب طبقه بند ها، آدابوست یا adaboostو...)

این پایان نامه های ارتباط با مشتری سعی میکنند که به تحلیل داده ها در تاریخچه رفتار و عملکرد مشتری بپردازند و برای گسترش و بهبود ارتباطات مشتری تمرکز خود را بر روی حوزه های دلخواه یا مطلوب مشتری قرار دهند. یکی از جنبه های مهم در پایان نامه های بهبود ارتباط با مشتزی ترکیب داده های بدست آمده از مشتری، از جمله تلفن، ایمیل وبسایت و ... برای استفاده از آنها درمراحل بعدی در داده کاوی می باشد.

گروه پژوهشی و انجام پایان نامه داده کاوی رویال پروژه با کادری مجرب و کار آزموده از اساتید و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری داده کاوی و هوش مصنوعی مفتخر است که سال های در زمینه پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری در خدمت شما دانشجویان عزیز است.

 

جهت سفارش پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتزی با داده کاوی و یا مشاوره در انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه با ما تماس بگیرید

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی
لیستی از توانایی های همکاران ما - انجام پایان نامه ارشد
-چنانچه مایل باشید بدون دخالت موسسه ما ، مستقیما با محقق و مشاور خود در ارتباط باشید نیز این امکان را فراهم نموده ایم. کافی است از ... بنابراین خودتان همه چیزرا مدیریت می نمایید. .... موضوع پیش بینی ریزش مشتری با استفاده از تکنیکهای داده کاوی

انجام پایان نامه داده کاوی,پروژه داده کاوی
-Dec 10, 2016 - انجام پایان نامه داده کاوی کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی نرم افزار صنایع کامپیوتر مدیریت،پروژه داده کاوی،انجام پایان نامه داده کاوی متلب. ... تعیین الگوهای خرید مشتریان با استفاده از داده کاوی. تشخیص بیماری ها از روی تصاویر ...

آموزش و راهنمایی پایان نامه داده کاوی
-آموزش و راهنمایی پایان نامه داده کاوی - راهنمایی پروژه، پایان نامه داده کاوی آموزش داده کاوی توسط محمد خان بابایی. ... از محققین داده کاوی دعوت به همکاری در خصوص انجام تحقیقات با موضوع داده کاوی و مباحث مرتبط می شود. .... کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری ... از داده كاوي مي توان براي شناسايي و تحليل رفتار مشتريان استفاده نمود.

پایان نامه در مقطع کارشناسی کامپیوتر: داده كاويمرجع دانلود متن کامل ...
-Jun 21, 2015 - دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word بسياري از فروشگاهها ... تجارتي استفاده نمايند كه مشتريمي خواهد با آنها انجام دهد به جاي اينكه با رقبايشان ... داده كاوي ، موثر واقع شود بايد ساير نيازمنديهاي مديريت ارتباط با ...

پایان نامه های آماده مدیریت - سامانه نوین مسداک
-پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی ... پایان نامه : ارزیابی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های ... تهران با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره; پایان نامه کارشناسی ..... نامه کارشناسی ارشد رشتهمدیریت: کاربرد داده کاوی در کشف دانش پنهان میان داده های ...

پژوهشکده بيمه> لزوم حفظ مشتریان بیمه با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی
-پایان نامه. آيين نامه و فرمها. آئين‌نامه حمايت از پايان‌نامه‌ها و مدارک درخواستي · دريافت ... اما تمرکز بر چگونگی استفاده از داده‌کاوی در حفظ مشتریان فعلی قرار دارد؛ زیرا نیاز به انجام محاسبات علمی بر بازاریابی مشتریان در بازار فعلی بیمه در ایران کاملاً احساس می‌شود. ... واژگان کليدي : داده‌کاوی، بیمه، مدیریت ارتباط با مشتری، حفظ مشتری ...

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی - شریف یار
-Jan 22, 2017 - با رویکرد تلفیقی BSC و DEA; استفاده از تكنيك داده كاوي (DATA ... در رتبه سنجی اعتباری مشتریان; کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری ... نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه مدیریت دولتی – منابع انسانی در شریف یار.

پروپوزال و پایان نامه - انجام پایان نامه مدیریت
-سنجش کیفیت آموزش در سیستم های آموزش الکترونيکی و استفاده از داده کاوی جهت افزایش کيفيت آموزش در این سیستم ... کاربرد داده کاویدر مدیریت ارتباط با مشتری

موضوع پایان نامه مدیریت بیمه | مشاوره پایان نامه و مقالات ISI
-موضوع پایان نامه مدیریت بیمه، موضوع پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بیمه، موضوعات جدید پایان ... ارت‍ب‍اط م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‌ ی‍ادگی‍ری‌ س‍ازم‍انی‌ ب‍ا س‍طح‌ ن‍وآوری‌ در ص‍ن‍ع‍ت‌ بی‍م‍ه‌ ... بررسي اثربخشي فعاليتهاي ترويجي انجام‌ شده‌ در زمينه‌ بيمه‌ هاي عمر توسط صنعت‌ بيمه‌ در شهر تهران‌ ... ب‍خ‍ش‌ ب‍ن‍دی‌ م‍ش‍ت‍ری‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ ری‍س‍ک‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از داده‌ ک‍اوی

[PDF]PDF: پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری | ناین پروجکت!
-ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم را در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ، ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ وCRM. ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای ... ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از CRM ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﺮوش را ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ. ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ و درآﻣﺪ را ... داده ﮐﺎوی (33 (DataMining. ﻋﻨﺎﺻﺮ داده ﮐﺎوی. ... ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری و مدیریت ارتباط با مشتری ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ در ﭘﻨﺞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﻤﺮاه ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﻫﺎ. ﺟﺪاول و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ...

تعیین خودکار اولویت درخواست¬ها در سیستم¬های مدیریت ارتباط با ...
-عنوان پایان نامه : تعیین خودکار اولویت درخواست¬ها در سیستم¬های مدیریت ارتباط با مشتری بااستفاده از داده¬کاوی-الگوریتم خوشه¬بندی. دانشكده : دانشکده فنی و ...

دانشگاه آزاد اسلامی سردشت: گروه کامپیوتر
-سرپرست تيم برنامه نويسي شرکت داده کاوان آرماني – شعبه ي مهاباد ... o پايان نامه کارشناسي با عنوان مديريت ارتباط با مشتري(CRM) با استفاده از سيستم هاي ... شرکت در کارگاه آموزشي داده کاوي دانشگاه اميرکبير و دارنده گواهينامه پايان دوره آموزشي

انجام پایان نامه مدیریت | ایران ISI
-پایان نامه مدیریت ... مدیریت ارتباط تامین کننده Supplies Relation Ship Managstrongent ... استفاده از داده کاوی جهت تدوین مدیریتبهینه ارتباط با مشتری (CRM)

Bank Refah Kargaran - بانک رفاه کارگران-اولویت‌های پژوهشی بانک رفاه ...
-"توضیح اینکه اولویت های پژوهشی ذیل، صرفا جهت برای مقاصد دانشجویی و انجام پایان نامه و ... ارائه مدل ترکیب بهینه پرتفوی سهام بانک بارویکرد ماکزیمم بازده و حداقل ارزش .... رفاه با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی جهت بهبود مدیریت ارتباط با مشتری

داده کاوی - طبقه بندي مشتريان اينترنت بانك با كمك داده كاوی - دکتر ...
-Nov 11, 2016 - انجام پایان نامه طبقه بندي مشتريان اينترنت بانك با كمك داده کاوی بانک را ... چکیده: طبقه بندی مشتریان با استفاده از الگوریتمهای داده کاوی، بانک ها را ... هر گروه، در مدیریت ارتباط با مشتری اهمیت ویژهای داشـته و مشـتریان بـا ادراکات ...

کد جاوا و فایل word کامل پایان نامه مدیریت دانش مشتریان بانک مهر ...
-Mar 1, 2017 - مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنیک‌های داده‌ کاوی ... داده کاوی ابزار بروز و قدرتمندی است که در این پایان نامه جهت تحلیل ... 1-3- ضرورت انجام تحقيق 7 ... 2-4-2- مدیریت ارتباط با مشتری: اهداف، مزایا و چالش‌ها 33

ماشین بردار پشتیبان در ارزیابی و استقرار مدیریت ارتباط با مشتریان ...
-بهمن ۲۲, ۱۳۹۵ انجام پایان نامهبدون دیدگاهمدیر سایت ... پیش بینی ریزش مشتری با استفاده از تکنیک داده کاوی:مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک [٧] ...

موضوعات پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت - انجام پایان نامه
-کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری 21. سیستم مدیریت صید 22. مدیریت دانش های کهنه و منسوخ، موردکاوی صنعت نرم افزار ایران 23. مدیریت موجودی با استفاده ...

موضوع پایان نامه مدیریت صنعتی - سایت علمی و آموزشی ایران تحقیق
-انجام پایان نامه مدیریت صنعتی با موضوع مدل جایگزینی موجودی با استفاده از برنامه ... ارزش عمر مشتری در سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد داده کاوی

پایان نامه مدیریت با محوریت_ ارتباط با مشتری
-در پایان نامه مدیریت ، ارتباط با مشتری، یکی از رویکردهای نسبتا نوین در علم ... و گردآوری منظم آنها، از روشهای علمی به منظور تحلیل و ارزیابی آنها استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، در حال حاضر تکنیکهای داده‌کاوی به یکی از محبوبترین ابزارها برای تحلیل داده‌های مربوط بهمشتریان در پایان نامه ... انجام پایان نامه معماری انجام پایان نامه معماری ...

[PDF]393 K
-350- 333. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ آﻳﻨﺪه در ﺳﺮاﺳﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از روش داده. ﻛﺎوي. ﺷﺒﻨﻢ ﻣﺤﻤﺪي. 1، ... و در ﭘﺎﻳﺎن ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ... ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت و ﺷﻜﺎﻳﺎت آﻧﻬﺎﺳـﺖ . ﺑﺮرﺳـﻲ ... ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎيداده. ﻛﺎوي و ﻣﺪل. ﻫﺎ. ي ﻣﺸﺎﺑﻪ. RFM. ﻣـﺮور ﻣـﻲ.

پایان نامه و پروژه | گروه علمي تحقيق و پژوهش فراسان - Farasun
-یکی از کاربردی ترین زمینه های داده کاوی مبحث مدیریت ارتباط با مشتریان است . فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان شامل چهار بعد شناختمشتری ،جذب مشتری ، حفظ و ...

[PDF]دریافت
-Sep 2, 2013 - بندی مشتریان، بانکداری، داده کاوی، ارزش طول عمر مشتری، تحلیل آر اف ام. *. کارشناس .... مدیریت ارتباط با مشتریدر واقع فرایندی است جهت گردآوری و یکپ. ارچه سازی ... پایان نامه. ای با عنوان. " الگویی جهت تعیین ارزش چرخه عمر مشتریان. " ارائه. شده ... بخش. بندی. بر روی مشتریان استفاده کننده از این خدمات انجام شده.

[PPT]فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری - وب سایت دکتر مسعود حجاریان
-عوامل مهم در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری 21-19 ... بنابراین CRMابزاری مدرن و توسعه یافته برای داده کاوی از اطلاعات مشتریاناست که با استفاده از نقاط ارتباطی .... از نگاه مشتری ٬ CRM ٬ شامل متناسب سازی ٬ ساده سازی و تسهیل انجام معامله بدون توجه ..... ارتباط با مشتری در شرکتهای زیراکس و سامسونگ در سال 1385 ٬ پایان نامه ...

سایت تخصصی انجام پایان نامه مدیریت
-مقالات مدیریت رایگان، پروپوزال مدیریت رایگان، پایان نامه رایگان مدیریت.

دانلود پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی - کالج پروژه
-دانلود پایان نامه داده کاوی در بانکداری الکترونیکی جهت اخذ مدرک کارشناسی. ... فصل سوم : مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری الکترونیکی مقدمه ۲۲ مدیریت ارتباط با مشتری ... خوشه بندی مشتریان بانک ملت با استفاده از داده کاوی ۲۶ استخراج داده های ... ۴-آیامشتری این کسب و کار را با رقبای سازمان هم انجام می دهد؟ ————-.

پایان نامه داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری
-اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺎﯾﮕﺎﻫﯽ و ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي داده ﻫﺎ ي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در اﯾـﻦ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎ، ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ اﺑﺰاري اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان داده ﻫﺎي. ... پایان نامه داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری ... اس کیو ال ها ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﺳﺎده واﺑﺰارﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺰارشﮔﯿﺮي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﻣﯽ ﺗـﻮاند اﻃﻼﻋـﺎﺗﯽ را در ... های داده کاوی ۴ ۳-۲) تکنولوژی های داده پردازی ۴ ۴-۲) داده کاوی چگونه کار می کند و چه کاری انجام می ...

انجام پروژه های داده کاوی. انجام پروژه ها - سایر موارد - نیاز روز
-مشاوره انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد, دکتری. ... -انجام پروژه های داده کاوی با استفاده از ابزارهای CLIMENTALوwekaو. ... ابزار و فناوری های انبار داده داده کاوی و دیگر روش های مدیریت ارتباط با مشتری روش هایی هستند که فرصت های جدیدی را برای تجارت ...

انجام پایان نامه مالی گرایش بیمه، مستغلات
-Nov 6, 2016 - بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک و هوشمند). داده کاوی یا Data Mining(داده‌کاوی بانرم‌افزارهای R، Matlab، SPSS ... انجام پایان نامه تعیین تأثیر ارائه خدمات و ارتباط با مشتری در عملکرد مالی شرکت بیمه دانا تهران 11. ... انجام پایان نامه نقش مدیریت ریسک و بیمه در فعالیت‌های مالی و اقتصادی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری crm - نسخه word ...
-Sep 26, 2016 - دانلود پایان نامه داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری - پروژه دات کام ... سازمان ها با استفاده از CRM می توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط ... پایان نامه | انجام پایان نامه - پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت - دانشگاه اصفهان
-1, 1, بررسی ارتباط بین ریسک و بازده در بورس اوراق بهادار تهران, مجتبی پیرصالحی .... صنعت فولاد و تاثیر آن بر اشتغال زایی منطقه ای :مورد کاوی مجتمع فولاد مبارکه ... 86, 86, بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روشهای برنامه ریزی خطی و ارائه یک .... 138, 138, بررسی تاثیر مدیریت رابطه با مشتری بر عملکرد موسسات مالی ...

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری
-Nov 25, 2016 - دانلود پایان نامه داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری .... پروژه پایان نامه مقاله دانلود پروپوزال تحقیق رایگان مطالب موضوع انجام خرید . ... و نیز انتخاب مسیری مطمئن با استفاده از تجربه کسانی که درمسیرانجام پایان نامهگام .

نتیجه جستجو - مدیریت ارتباط با مشتری
-مدیریت ارتباط با مشتری - کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف:-نتیجه جستجو.

انجام پروژه داده کاوی ، انجام پایان نامه دانشجویی داده کاوی و تحلیل داده پایان ...
-علاوه بر این داده کاوی با هوش مصنوعی و یادگیری ماشین نیز ارتباط تنگاتنگی دارد ... مدیریت مشتری با استفاده از داده کاوی; انجام پایان نامهو پروژه های تحلیل داده ها ...

مقاله داده کاوی برای مدیریت ارتباط با مشتری در یک شرکت هواپیمایی
-مقاله داده کاوی برای مدیریت ارتباط با مشتری در یک شرکت هواپیمایی, در دومین کنفرانس داده ... از بخش جستجوی پیشرفته استفاده نمایید | استعلام عنوان پایان نامه از سیویلیکا ... یک شرکت هواپیمایی انجام شده است با داده کاوی بر روی داده های کلیه پروازهای یک شرکت ... برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید.

داده کاوی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
-کاوش قوانین انجمنی با استفاده از منطق فازی مبتنی بر خوشه‌بندی برای پایگاه داده ... پایان‌نامه . دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه ... تکنیک های داده کاوی که برروی مجموعه ای از داده های چندین شریک بصورت واحد انجام ... بررسی رفتارمشتریان در استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک با رویکرد داده‌کاوی ...

کسب¬وکارها به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM و ... - نمایش پروژه
-استفاده از داده¬کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری برای برقراری رابطه قوی و طولانی مدت ... در کسب¬و¬کار یک انگیزه قوی است که هر کس را به انجام چنین تحقیقی ترغیب ... در پایان هم در فصل ششم از تحقیق نتیجه گیری کرده و چند پیشنهاد ارائه کرده¬ایم. .... براي ارزيابي شركت‌هاي مختلف و به تبع آن صدور انجام بيمه نامه استفاده نمايند.

بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ... - انجام پایان نامه
-Feb 28, 2017 - بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ار تکنیک داده کاوی. Home; • بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ار ...

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه - دانشگاه شهید بهشتی
-Feb 12, 2015 - لذا انتخاب موضوع مناسب، به عنوان نخستین قدم برای انجام یک پایان نامه .... این ارتباطات آن‌ها را قادر می سازد تا دادههای زیادی را جمع آوری کنند و با یکدیگر انتقال داده داشته باشند. .... زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری، سیستم های مدیریت دانش و. ... فناوری اطلاعات سبز روشی است برای حفظ انرژی و استفاده بهینه از ...

[PDF]دریافت
-هدف از انجام پژوهش حارض، ارائۀ راهکارهای ارتقاى سطح رضایت. کاربران ... کیفی، یک مطالعۀ موردی توصیفی انجام شد و داده های تکمیلی. مربوط به ... با استفاده از سامانۀ مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه .... انبار داده ها، داده کاوی، و مانند آن است. .... مقاالت فارسی والتین، تهیة تازه های کتاب فارسی والتین، و پايان نامه ها و نمايش آنها از.

بخش بندی خوشه ای مشتریان بانک (مورد مطالعه: بانک صادرات ایران)
-مشتریان نمونه بر اساس تحلیل آر افام با استفاده از الگوریتم Twostep خوشه بندی و به ... طول عمرمشتریان انجام شد و کشف الگوهای پنهان بین داده های استفاده از خدمات بانکداری وبخش های ... با رویکرد داده کاوی (مورد کاوی: بانک صادرات ایران)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ... مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، بانک مقالات فارسی،2007.

بکار گیری داده کاوی جهت تجزیه و تحلیل زمینه های کلیدی تاثیرگذار ...
-دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [strongbeddoc ... شرکت‌ها عموماً مدیریت ارتباط با مشتری را جهت شناخت مشتریان و فراهم آوردن محصولات و خدماتی سفارشی شده به منظور افزایش رضایت مشتریان و تحقق ارتباطات مستمر، پایدار و بلندمدت مورد استفاده قرار می‌دهند. بطور کلی .... 3-14 فازهای مختلف انجام داده‌کاوی بر روی داده‌های تحقیق.

[PDF]دریافت فایل
-عنوان پایان نامه ... داده کاوی فرآیند کاوش دانش پنهان و با ارزش از پایگاه داده، انبار داده و دیگر ... تا باعث استفاده گسترده تر از این خدمت توسط مشتریان گردد ... داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری ... روش انجام پژوهش در نرم افزار برای شبکه های عصبی.

فدک - مدیریت فناوری اطلاعات - موضوعات پایانامه - Fadak.IR
-موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت فن آوری اطلاعات (IT) ... بررسی موانع استفاده بهینه از فن اوری اطلاعات در سازمان … ...مدیریت بهینه ارتباط با مشتری با رویکرد فازی ... کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری .... پایان نامه کارشناسی ارشد آسیب شناسی تولیدات علمی مدیریت: فرامطالعه ای بر تحقیقات انجام شده در این حوزه

[PDF]لزوم حفظ مشتریان بيمه با استفاده از ابزارهای داده کاوی
-اما تمرکز بر چگونگی استفاده از داده کاوی در حفظ مشتریان فعلی قرار دارد؛ زیرا نیاز به انجام محاسبات علمی بر بازاریابی ... تبلیغات و فعالیت های شناسایی شرکت ها خیلی کم انجام می شوند ... داده کاوی، بیمه، مدیریت ارتباط با مشتری، حفظ مشتری واژگان کلیدی: ..... در پایانمراحل پیاده سازی داده كاوی در شركت های بیمه را ذكر كرده. است.

دانلود پایان نامه داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
-دانلود پایان نامه داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری. ... با استفاده ار پرسش هاي ساده در SQL و ابزارهاي گوناگون گزارش گیري معمولی، می توان اطلاعاتی را در اختیار ...

کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری - کتابخانه مرکزی - دانشگاه ...
-شماره پایان نامه:39789; کد دانشکده:01; پديدآور: مومنی، حمید رضا; عنوان:کاربرد داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری. نام دانشگاه/پژوهشگاه:صنعتی شریف; سال اخذ ...

برترين فايل پايان نامه کارشناسي مديريت ارتباط با مشتري
-Mar 11, 2017 - برترین فایل پایان نامه کارشناسی مدیریت ارتباط با مشتری crm – نهر … 10 فوریه ... دانلود پایان نامه داده کاوی درمدیریت ارتباط با مشتری امروزه با ...

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها