جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

پایان نامه داده کاوی از مجموعه پایان نامه های رشته کامپیوتر و معمولا در گرایش هوش مصنوعی و کارشناسی ارشد است. در انجام پایان نامه داده کاوی باید مسلط به الگوریتم های هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و... بود.

 

در پایان نامه داده کاوی میتوان به زمینه ها و گرایش های مختلفی پرداخت و بر روی آنها تحقیق کرد از جمله مواردی که در انجام پایان نامه داده کاوی در مقطع ارشد به آن پرداخته میشود میتوان به پیش بینی، تشخیص و بهینه سازی اشاره کرد.

دانشجویانی که مبادرت به انجام پایان نامه داده کاوی میکنند باید به مواردی زیاد بپردازند به عنوان مثلا میتوان به مواردی کلی مانند طبقه بند، استخراج ویژگی، کاهش ابعاد و ویژگی اشاره کرد.

برخی از موضوعاتی که در زمینه پایان نامه داده کاوی میتوان تعریف کرد در ادامه خواهد آمد:

پایان نامه داده کاوی در تعیین نرخ بیمه با استفاده از یادگیری تجمعی / کاهش هشدارهای مثبت کاذب و تکراری در سیستم های تشخیص نفوذ / پایان نامه داده کاوی  مقایسه مدلهای CART، رگرسیون، مدل ترکیبی شبکه عصبی- الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی درانجام پایان نامه تشخيصنرخدربيمهبدنهخودرو / بررسی خوشه بندی فازی الگوهای رفتاری انسان با داده کاوی / پایان نامه ارائه سیستمی جدید با استفاده از مدلهای مختلف پردازش دادهها در پیش بینی ریسک اعتباری در بانکها با داده کاوی / خوشه بندي رفتار انسان با استفاده از الگوريتم مورچگان / ارائه سيستم جديد با استفاده از مدلهاي مختلف پردازش داده ها در پيش بيني ريسك اعتباري در بانكها / پایان نامه داده کاور در تحلیلمحتوایمقالاتدرحوزهمدیریتفناوریاطلاعاتدرمجلاتعلمیوپژوهشیبااستفادهازText mining/ استفاده از متدهای داده کاوی در علوم غذایی/ داده کاوی بر مبنای عامل در شبکه های حسگر بی سیم / آنالیز بیان ژن های سلول با استفاده از Support Vector Machines / پایان نامه آنالیز و بازیابی مستندات فارسی با استفاده از قطعه بندی صفحه مستندات با داده کاوی /  ارائه چارچوبی کاربردی برای پیاده سازی داده کاوی در مدیریت و تحلیل ریسک دربیمه / . ارائه یک روش مبتنی بر منطق فازی برای استخراج داده معتبر /  پایان نامه داده کاوی در  ارزیابی ریسک پروژه های نرم افزاری به کمک شبکه های عصبی  / استخراج اطلاعات از صفحات وب بر اساس ساختار آن ها /استخراج دانش از پایگاه های داده تحت وب عمیق با استفاده از وابستگی کاوی /  استخراج کلمات کلیدی جهت طبقه بندی متون فارسی /استفاده از الگوریتم ژنتیک در پایان نامه داده کاوی جهت بهبود یادگیری انتشار ارتجاعی در شبکه عصبی پرسپترون چند لایه /  پایان نامه استفاده از تبدیل موجک Quadratic B-spline در تشخیص خودکار مولفه P300 جهت ارتباط مغز با رایانه / استفاده از تکنیکهای آنالیز چندمتغیره در پیاده سازی رویکرد مشتری مداری در صنعت فولاد/. استفاده از شبکه های عصبی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان/استفاده از کلاسه کننده های متخصص برای داده کاوی داده های جریانی/ اعتبار سنجی مشتریان اعتباری بانک ملی بر اساس تکنیک های داده کاوی/ افزایش کارایی الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر روش یادگیری تقویتی /. پایان نامه داده کاوی  الگوریتمهای رتبه دهی مبتنی بر تحلیل پیوند صفحات وب و نسخه های متناسب شده آن برای فضای بلاگ / ایجاد سایتهای وب تطبیق پذیر با استفاده از اتوماتاهای یادگیر /  انجام پایان نامه بررسی استفاده و کاربرد تکنیک داده کاوی درمراکز تحلیل و اشاعه اطلاعات/ بررسی تاثیر بکارگیری مدل استخدام مبتنی بر داده کاوی بر نرخ جابجایی کارکنان/بکارگیری تحلیل های داده کاوی مکان محور در شناسایی و اندازه گیری روند تغییرات تقاضای خدمات امدادی در سطح شهر / بکارگیری تکنولوژی داده کاوی در بهبود کیفیت و مهندسی مجدد فرآیندها/. بکارگیری روش داده کاوی اطلاعات در حل مساله برنامه ریزی کارگاهی در حالت فازی / انجام پایان نامه به کارگیری تکنیک های داده کاوی در پزشکی/ بهینه سازی توزیع شده مبتنی بر رگرسیون با استفاده از روش های گرادیان افزایشی در شبکه های حسگر بی سیم /تخمین ارتفاع امواج ناشی از باد در نکاء به کمک درختان تصمیم رگرسیونی / انجام پایان نامه داده کاوی تشخیص الگوی رفتاری بلوکهای حافظه نهان جهت افزایش کارایی پردازندها با استفاده از روشهای داده کاوی /تشخیص خطا در عملیات گرفتن قطعه توسط ربات مونتاژ کننده با استفاده از روش درخت تصمیم گیری/. تشخیص سبکهای معماری سیستم های نرم افزاری با استفاده از تکنیک های داده کاوی

 

تیم هوش مصنوعی و داده کاوی رویال پروژه مفتخر است که سالها در کنار شماست، جهت سفارش پایان نامه، انتخاب موضوع، پروپوزال ویا مشاوره در زمینه سیستم های داده کاوی با ما تماس بگیرید:

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

 

 

 

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها