جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

در حال حاضر، وب دارای استفاده بسیار گسترده ای است، بنابراین افزایش ثابت ترافیک در شبکه مانند باری است که سرورها را مدیریت می کند. گرچه امروزه کاربران وب دارای ارتباطات با پهنای باند بالا هستند، هنوز زمانهای تاخیر گسترده ای را در زمان مرور وب احساس می کنند و دلیل آن اجزای اضافی بارگذاری شده(یعنی شبکه، سرورها، سوئیچ ها، یا سخت افزارهای میانی)، و زمان های انتقال پیام طولانی می باشند. در نتیجه، کاهش زمان تاخیر درک شده توسط کاربران در هنگام مرور صفحات وب، هنوز موضوع تحقیق انتقادی هستند.

برای کاهش این زمان تاخیر، شیوه هایی مانند بارگذاری حافظه، تکرار جغرافیایی و جذابیت اولیه پیشنهاد و استفاده شدند. امروزه، شیوه های حافظه بندی به طور گسترده ای پیاده سازی شده اند، چون آنها به صرفه جویی مهمی در زمان تاخیر رسیده اند. شرکتهای بزرگ اغلب تکرار وب را با استفاده از cdn ها برای کاهش دسترسی به زمان دسترسی به وب سایت خود پیاده سازی می کنند، اما این راه حل گران است و بسیاری از شرکتها و سازمانها نمی توانند از آن استفاده کنند. شیوه های جذابیت اولیه و شیوه های تکرار برای بارگذاری حافظه متعامد هستند، به صورتی که می توان آنها را با یکدیگر برای رسیدن به عملکرد بهتر وب اعمال کرد. جذابیت اولیه وب می تواند کاهش قابل توجهی در زمان تاخیر وب ایجاد کند، همانطور که کارهای تحقیقی زیادی که در پیشینه آورده شده، نشان می دهند. ار کار قبلی (5) ما نتیجه گرفتیم که صرفه جویی زمان تاخیر صفحه که توسط جذابیت اولیه وب بدست آمده را می توان به مقدار 39 تا 52 درصد در شرایط واقعی درجه بندی کرد.

با این حال، این شیوه به ندرت در محصولات تجاری به سه دلیل اصلی پیاده سازی شده است. اولین دلیل این است که طرحهای اولیه واکشی وب نیاز به اصلاحاتی در پروتکلهای استاندارد دارند، اما انها خیلی مورد نیاز نیستند، چون جذابیت اولیه با استانداردها و نرم افزار جاری قابل رقابت هستند. دلیل دوم این بود که تاثیر جذابیت اولیه وب در ابتدا با نیازهای پهنای باند بالا مربوط است، که مسئله ای در طرحهای اولیه بود و در سناریوهای تجاری کنونی حذف شده است. در نهایت، سومین دلیل اینکه، برخی از الگوریتمهای کارآمد پیش بینی پشینها شده نیازمند منابع محاسباتی دقیقی برای تولید مندل پیش بینی اولیه الگوهای کاربری برای پیش بینی دسترسی های آتی می باشند.

دو اشکال اولی که در بالا اشاره شد از پذیرش گسترده جذابیت اولیه وب شده و به طور مناسبی در طول سالها مورد بررسی قرار گرفه است. طراحی جذاب تر طرحهای جذابیت اولیه وب مرتبط با مصرف منابع برای تشویق استفاده گسترده از جذابیت اولیه وب ضروری است.  این مقاله بر طراحی یک الگوریتم پیش بینی با هزینه محاسباتی پایین تمرکز می کند، که قادر به پیش بینی دقیق دسترسی های بعدی کاربر،بدون اضافه کردن زمان خدماتی فوق العاده ای باشد که تاثیر منفی روی خدمات وب می گذارد.

این مقاله الگوریتم پیش بینی گراف ارجاع RG را به عنوان الگوریتم کم هزینه نشان می دهد که به مقادیر دقیق و صرفه جویی تاخیر در زمان وب مشابه نمونه های بهترین طرحهایی رسیده است که می توان در پیشینه آنها را یافت. الگوریتم پیش بینی پیشنهادی به دنبال این است که جایگزین کم هزینه ای برای الگوریتمهای موجود باشد. RG از الگوهای دسترسی با استفاده از URI و ارجاع درخواستهای وب به دسترسی های پیش بینی آینده فراگرفته می شود. بر خلاف طرحکهای قبلی مبتنی بر مدل مارکف

[1] -Markov

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها