جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

داده کاوی امروزه به یکی از چالش‌ برانگیزترین علوم دنیا تبدیل شده است چرا که دانشمندان و محققان به این مسئله پی برده‌اند که با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی می‌توان به دانش پنهان موجود در داده‌ها پی برد. امروزه نیز با گسترش حجم روزافزون داده‌ها در صنایع، سازمان‌ها و مراکز دولتی و خصوصی نیاز به استخراج دانش و استفاده از داده کاوی بیشتر حس می‌شود. داده‌کاوی در هر سازمانی که با داده‌های زیاد مواجه است کاربرد دارد.
هدف داده کاوی توصیف و پیشگویی است. پیشگویی فرآیند کشف مقادیر مجهول یا مربوط به آینده برخی از مشخصه ها با استفاده از سایر مشخصه های موجود در داده است در حالیکه هدف از توصیف ،یافتن الگوهایی است که برای انسان قابل تفسیر باشد. انواع روش‌های داده‌کاوی را می‌توان به ترتیب زیر دسته‌بندی نمود (Mitra، 2002؛ Larose،2005؛ Hanو Kamber، 2006):
• روش های منتج به اهداف مربوط به پیش بینی عبارتند: طبقه بندی یا رده‌بندی، پیش‌بینی ، رگرسیون، سری های زمانی
• روش های منتج به اهداف مربوط به توصیف عبارتند : خوشه بندی ، خلاصه سازی ، مدل سازی وابستگی‌ها (مانند مدل های تصویری یا تخمین چگالی)
• روشهایی که هم جنبه پیش بینی و هم جنبه توصیفی عبارتند: اکتشاف قواعد وابستگی ، اکتشاف الگوی ترتیبی .
داده‌کاوی همچنین در زمینه‌هایی چون بازاریابی، بانکداری، بیمه، حمل و نقل، پزشکی، سیستم‌های هواشناسی و بسیاری از صنایع دیگر کاربرد دارد. از این علم به منظور شناخت الگوها و کشف روابط پنهان میان داده‌ها استفاده می‌شود. در ادامه انواع روش‌های فوق به طور کامل ذکر شده‌اند.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها