جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

با ورود فناوری­های جدید به سازمان­هاو افزایش سرعت تولید اطلاعات و در نتیجه بر جای ماندن حجم عظیمی از داده‌هاو دشواری استفاده از این حجم وسیع، معمولاً امکان استفاده از این داده‌هابه صورت خام وجود ندارد، بلکه دانش موجود در آن­ها باید استخراج گردد. همچنین پایان نامه تحلیل این داده‌هابه واسطه روش‌های گزارش گیری سنتی در این مقیاس امکان­پذیر نیست و روش‌های آماری موجود نیز از ظرفیت کافی جهت تحلیل این داده‌ها برخوردار نمی­باشند. پایان نامه های پیش بینی راهکاری است که با غلبه بر این محدودیت، امکان انجام مطالعاتی جامع­تر با نتایج دقیق­تر و درصد خطای پایین­تر را ممکن سازد.
پایان نامه داده‌ها[2]را تشکیل می‌دهند. اطلاعات از ترتيب، تركيب و شبكه شدن دانشرا ايجاد مي‌نمايد. دانش، اطلاعات سازمان‌یافته، تحلیلیافته و یا تلخیص شده برای افزایش درک، آگاهی یا تشخیص می‌باشد.


پایان نامه استفاده مجدد هم یک ایده قدیمی، هم یک ایده جدید است. برنامه نویسان از روزهای اولیه محاسبات تاکنون از فرآیندها، شی ها و بخش ها استفاده مجدد کرده اند. امروزه پایان نامه های مبتنی بر کامپیوتر پیچیده و با کیفیت بالا باید در مدت زمان کوتاه تهیه شوند. چنین کاری یک رویكرد سازمان یافته تری نسبت به استفاده مجدد می طلبد. یكی از اصول مهم قابلیت استفاده مجدد جامعیت است. افزایش جامعیت در پایان نامه ممكن است باعث کاهش کارآیی یا افزایش پیچیدگی گردد (در مقابل معیار هزینه و زمان) که البته نكات زیر مورد پذیرش همگان می باشد:

- فراتر از برنامه مبدا می تواند مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

- در ارتباط با استفاده مجدد نرم افزار معیارهای سنجش زیادی وجود دارد.

درحقیقت پایان نامه استفاده مجدد نرم افزار یک مجموعه است شامل مولفه های reuse، اصول طبقه بندی سیستم هایی باویژگیReusability، مفاهیم ترکیب، متولوژیهاو...

در این پایان نامه با استفاده ازروش­های پیشبینی ومولفه های ماژول­های نرم افزاری درصدموفقیت استفاده مجدد ازنرم افزار راپیش بینی می کنیم.

 

تیم داده کاوی رویال پروژه مفتخر است که سالها در کنار شماست، جهت سفارش پایان نامه، انتخاب موضوع، پروپوزال ویا مشاوره در زمینه پیش بینی استفاده مجدد نرم افزار با ما تماس بگیرید:

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها