جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started


بانک ها با ریسکهای متفاوتی روبرو هستند، که مهمترین آنها ریسک اعتباری است که به معنی از دست دادن بهره و سود بانک به دلیل متعهد نبودن وام گیرنده به قرار داد خود میباشد (Ya-qiong, 2007). یکی از خصوصیات بانکها این است که به صورت کوتاه مدت قرض میگیرند و به صورت بلندمدت وام میدهند و این خصوصیت به این امر منتهی شده که بانکها در معرض ریسک اعتباری قرار بگیرند.
یم هوش مصنوعی و داده کاوی رویال پروژه مفتخر است که سالها در کنار شماست، جهت سفارش پایان نامه، انتخاب موضوع، پروپوزال ویا مشاوره در زمینه سیستم های داده کاوی با ما تماس بگیرید:

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها