جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

در پایان نامه خوشهبندی طیفی ما به طیف‌بندی و خوشه‌بندی سیستم‌ها، فعالیت‌ها و مسیر‌ها در شبکه اجتماعی بر اساس خصوصیات تعریف شده می‌پردازیم. با استفاده از          چنین سیستمی در پایان نامه پیشنهادی یک روش جدید برای فراگیری مبانی دانش استفاده می‌کنیم. بر اساسخوشه‌بندی طیفی، محقق در نظر دارد یک سناریو را مورد ارزیابی قرار دهد و آن این است که کاربرانی که در رشته فعالیت‌های

دلخواه به طور مثال، حوزه ورزش، هنر، فرهنگ، سیاست، سرگرمی، شرط بندی، بازی‌های رایانه‌ای و.. به طور مرتب به دنبال کانال‌ها، سایت‌ها، صفحات موردنظر قبلی و جدیدی هستند، بتوانند با دورزدن بخش‌های دیگر، سریعاً به بخش مورد نظر خود و فضای جستجو و فضای مورد نظر بر اساس نیازمندی‌های خود مواجه شوند ). 

در این پایان نامه، میتوان با استفاده از این سناریو، در یک سو به بررسی یک خوشهبندی طیفی در پایان نامه برای دستهبندی علاقهمندیهای کاربران بر اساس خصوصیات قبلی جستجو بر اساس IP سیستم‌های خانگی و یا سازمانی پرداخته و در گام بعدی به ارائه پیشنهاد‌های در پایان نامه در طیفبندی شده برای کاربران از پنل‌های شخصی و یا سازمانی و یا صفحاتی که دارای بیشترین کاربر عضو، بیشترین کلمات جستجو شده، بیشترین حجم داده، بیشترین به روز رسانی، تاریخ‌های جدید به روز رسانی و ... بنماید.

 

تیم هوش مصنوعی و داده کاوی رویال پروژه مفتخر است که سالها در کنار شماست، جهت سفارش پایان نامه، انتخاب موضوع، پروپوزال ویا مشاوره در زمینه سیستم های داده کاوی با ما تماس بگیرید:

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها