جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

پایان نامه واترماركينگ (پنهان نگاری) یک از زیر شاخه های امنیت تبادل داده با استفاده از پردازش تصویر است. این پایان نامه ها را دانشجوان فناوری اطلاعات، مخابرات و هوش مصنوعی میتوانند انجام دهند و بسته به رشته خود به بخشی های مختلفی تمرگز کنند. پنهان نگاری روشي جهت حفظ و پنهان سازي اطلاعات خاصي در سيستم هاي چند رسانه اي ديجيتال مي‌باشد كه مبناي اصلي آن مخفي سازي اطلاعات در ميان داده ها است. با وجود اين اطلاعات كه مانند امضاء معرف توليد كننده مي‌باشند مي‌توان استگانوگرافی را روشی جهت حفظ حق کپی رلیت نیز معرفی کرد. در پایان نامه واترمارکینک نياز است چند ويژگي مهم مورد بررسي قرار گيرد. مهمترين اين ويژگيها شفافيت واتر مارك (بايد قابل مشاهده در يك HVS باشد) و مقاوم بودن در مقابل هر نوع مداخله و حمله احتمالي به تصوير می باشد. اين مداخله ها مي‌تواند شامل فشرده سازي JPEG و يا برداشت تصوير باشد. در اين گونه پايان نامه ها هدف اصلي طراحي روشي رضايت بخش در واترماركينگ از ديدگاه شفافيت و مقاومت در برابر فشرده سازي JPEG و برداشت مي‌باشد. بلاك هاي تصوير با استفاده از روش جديد معرفي خواهند شد ضرائب واتر مارك در هر بلاك محاسبه خواهد شد.
پايان نامه پنهان نگاری در پنج فاز قابل اجرا خواهد بود:
فاز اول: پيش زمينه هاي لازم در زمينه پنهان نگاری بررسي مي‌شود، روشهاي مختلف استگانوگرافی معرفي خواهد شد و سپس واترماركينگ ديجيتال بررسي خواهد شد و مزايا و معايب آن ارزيابي خواهد شد و در نهايت تكنيك واترماركينگ مناسب انتخاب خواهد شد و مثالهاي جامع و كامل در اين زمينه كه در تحقيقات اخير بدست آمده است بيان خواهد شد.
فاز دوم: در اين فاز روي مباحث رياضي متمركز خواهيم شد. DCTمعرفي و آناليز مي‌شود و ارتباط آن با JPEG بيان مي‌شود سپس استاندارد JPEG بطور كامل تشريح خواهد شد و مطالب مربوط به DCT و Quantization و Encoding بيان مي‌شود.
فاز سوم: قدم نخست در طراحي الگوريتم واترماركينگ جديد را بر مي¬داريم. پياده سازي مرحله به مرحله تشريح خواهد شد و مشكلات و حمله هاي احتمالي به تصوير در هر مرحله ارزيابي خواهد شد، روش جديدي در پنهان نگاری ارائه خواهد شد كه مشكلات شفافيت و مقاومت در برابر برداشت و فشرده سازي JPEG خواهد داشت. در نهايت پروسه بازسازي واتر مارك كه در طرح پيشنهادي اين پايان نامه استفاده خواهد شد معرفي مي‌گردد.
فاز چهارم: بعد از بدست آوردن نتايج فاز سوم الگوريتمي جديد جهت واترماركينگ بر مبناي تبديل DCT ارائه خواهيم داد. الگوريتم فوق بطور كامل آناليز و ارزيابي خواهد شد و با اجراي آن روي تصويري خاص نتايج بدست آمده را با روشهاي ديگر مقايسه خواهيم كرد.
فاز پنجم: الگوریتم جدید را بر روی سیستم Embedded WinCE اجرا و بهره وری ایجاد شده را در الگوریتم جدید بررسی خواهیم کرد.

 

جهت سفارش پنهان نگاری و یا مشاوره در انتخاب موضوع، نگارش پروپوزال، انجام واترمارکینگ با ما تماس بگیرید

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی


اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها