جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

روش های جدید و ساده برای قطعه بندی، عموما  از این فرض که اشیای وابسته در یک تصویر می توانند بر اساس مقادیر شدت شناسایی شوند، استفاده می کند. یک رویکرد بسیار ساده، اشیا را با استفاده از مقدار آستانه واحد شناسایی می کند به این صورت که پیکسل های بالا و پایین آستانه به ترتیب پیکسل های شی و زمینه می باشند. این کارها برای اشیایی با کنتراست بالا و لبه های تند (شارپ) مناسب می باشند اما این روش اغلب با نرم شدن لبه ها و تغییر شدت و تحت تاثیر نویز با شکست مواجه می شوند. این از شایع ترین موارد در تصاویر طبیعی می باشد که سودمند بودن این رویکرد را محدود می کند.

یک نسخه پیچیده تر از آستانه سازی الگوریتم های رشد ناحیه می باشند. ایده اصلی این است که از یک نقطه داده شده که مشخص است پیکسل شی می باشد، شروع می شود. همسایگی این پیکسل بر اساس مقادیر آستانه، به صورت زمینه یا شی طبقه بندی می شود. شی (متصل شده) توسط جستجوی برگشتی میان پیکسل هایی که به عنوان شی دسته بندی شده اند، قطعه بندی می شود.مشکل معمولی با این روش، نشت می باشد به طوری که تنظیم مقدار آستانه که شی اصلی را مشخص می کند، مشکل می باشد.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها