جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

تشخیص شیوه راه رفتن با وجود تعداد زیادی از سیستم های تصاویر مجازی در کامپیوتر، از مشکلاتی که بر اثر اختلال تصاویر و تغییرات شرایط نوری محیط به وجود می آیند رنج می برند. به خصوص، استخراج ویژگی ها از یک سکانس ویدئویی راه رفتن که شامل بخش بندی هایی از شخص در حال حرکت نسبت به پس زمینه آن می باشد. اختلال تصویر و تغییر در شرایط نور به طور مستقیم بر روی کارایی و توانایی الگوریتم، برای جدا کردن (سگمنت) صحیح شخص در حال حرکت از تصویر پس زمینه تاثیر می گذارد، بنابراین این مورد باعث از دست رفتن قسمت هایی از بدن و وارد شدن پس زمینه (به عنوان مثال سایه) به حریم بدن می شود، همانطور که در ‏شکل (1-3)  نشان داده شده است. برای کاهش تاثیر گذاری اختلال تصویر و تغییر شرایط نور، به طور معمول یک مرحله پیش پردازش در فریم ورک شناسایی شیوه راه رفتن مورد نیاز می باشد. پیش-پردازش به حذف برخی از قسمت های غیر طبیعی (مصنوعی) کمک می کند اما به ناچار برخی از مشکلات ناشی از اختلال تصویر و شرایط نور که از طریق مرحله پیش-پردازش ناشناخته باقی ماندند و یا به درستی تشخیص داده نشده اند فیلتر می شود، تا در مراحل بعدی فریم ورک تشخیص راه رفتن به آن ها رسیدگی شود. با توجه به تصاویر تک رنگ پیش-پردازش شده ای که در ‏شکل (1-3) نشان داده شده اند قابل مشاهده است که حتی پس از اجرای پیش-پردازش، تصاویر تک رنگ استخراج شده هنوز هم ناقص هستند که این به این معنی است که یک سیستم تشخیص راه رفتن باید در آینده با حجم انبوهی از اختلالات در ویژگی ها برخورد کند.

(b)اختلاف و سایه ها    (a) از دست رفتن قسمت هایی از بدن

شکل (1-1)  تصویر تک رنگ پیش پردازش شده با وجود از دست دادن قسمت هایی از بدن، اختلال و سایه ها

مشکلات مطرح شده با وجود انسداد یا بسته شدن (جفت) در تصاویر دوچندان می شوند، که این انسداد به دو نوع ممکن است رخ دهد، انسداد خود سوژه و یا انسداد از سایر اشیا. انسداد خود سوژه ناشی از تقاطع (همگذری) پاها و یا در واقع قرار گرفتن هر دو پا در یک راستا و حرکت آونگ مانند دست ها هنگام راه رفتن فرد می باشد. انسداد خود سوژه به دلیل تفاوت در چگونگی حرکت مردم یک امر اجتناب ناپذیر به حساب می آید و موجب از دست رفتن اطلاعات در استخراج ویژگی های راه رفتن می شود. از سوی دیگر، انسداد از سایر اشیاء، ناشی از وجود اشیا در بین شخص در حال حرکت و دوربین است، و مشکلات عمده ای را ایجاد می کند. با وجود ناپدید شدن/باز نمایش خصوصیات فردی که به علت انسداد اشیا رخ می دهد، کاهش چشم گیری در کارایی سیستم انتظار می رود.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها