جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

فشرده سازی تصاویر پزشکی با استفاده از فیلتر زیر گذر و تبدیلات  گسسته موجک

پایان نامه تصاویر پزشکی اغلب دارای کیفیت و حجم بالایی می باشد که در بسیاری از کارها این مقدار حجم اطلاعات لازم نمیباشد، بخصوص در زمانی که قصد انتقال آن را دارریم، حجم زیاد داده ها باعص اتلاف انرژی و وقت می شود. در پایان نامه قصد ارائه سیستمی مبتنی بر تبدیلات کد برای فشده سازی تصاویر پزشکی را داریم. بخاطر وجود محدوده بزرگی از محتوای تکرار شده در تصاویر  با کیفیت پزشکی از تبدیلات موجک و سپس فیلتر پایین گذر استفاده میکنیم.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها