جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

کامپیوتر

در محاسبات ابری، حفظ توازن بار برای توزیع حجم کار محلی پویای به طور مساوی در عرض تمامی گره ها مورد نیاز است. این کمک می کند تا به رضایت کاربر و نرخ استفاده ی بالای منابع با حصول اطمینان از تخصیص عادلانه و کارآمد هرمنبع محاسباتی ، برسیم .

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها