جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

کامپیوتر

مسیریابی در شبکه های حسگر با دیگر شبکه ها متفاوت است.از آنجا که این شبکه ها دارای ویژگی هایی خاص از قبیل عدم ساختار، دارای لینک های غیرقابل اعتماد، احتمال خطای بالا مسیریابی را در این شبکه ها به چالش تبدیل کرده است.اکثر الگوریتم های مسیریابی نیازمند مصرف انرژی هستند].3 [ در شبکه های حسگر مسیریابی بر اساس ساختار شبکه به سه دسته تقسیم می شود :

در محاسبات ابری، حفظ توازن بار برای توزیع حجم کار محلی پویای به طور مساوی در عرض تمامی گره ها مورد نیاز است. این کمک می کند تا به رضایت کاربر و نرخ استفاده ی بالای منابع با حصول اطمینان از تخصیص عادلانه و کارآمد هرمنبع محاسباتی ، برسیم .

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها