جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

داده کاوی

این نرم افزار نیز از یک قسمت به نام فرآیند اصلی تشکیل شده است که وظیفه‌ای مانند بوم نقاشی را در نرم‌افزار کلمنتاین دارد و گره‌ها در این قسمت پیاده‌سازی و به هم متصل می‌شوند. تمامی مدل‌ها و عملگرهای (گره‌ها) موجود در نرم‌افزار در سمت چپ این نرم افزار وجود دارند و با اضافه کردن و یا انتخاب آنها به قسمت فرآیند اصلی (بوم) در سمت چپ نرم‌افزار تنظمیات هر گره ظاهر می‌گردد.

این نرم‌افزار ساخت شرکت IBM می‌باشد و یکی از نرم‌افزارهای کاربرپسند نزد محققان می‌باشد. مزیت این نرم افزار در راحتی کار با این نرم افزار است و عیب بزرگ آن پوشش ندادن بسیاری از مدل‌های داده‌کاوی می‌باشد. این نرم‌افزار از قسمتهای اصلی تحت عنوان بوم نرم افزار که گره‌ها در آن قرار می‌گیرند، پالت نرم‌افزار که تمامی گره‌ها و عملگرها در این قسمت موجود هستند و قسمت مدیریت نرم‌افزار، تشکیل شده است.

انواع تقلب در کارت اعتباری را مي‌توان به دو دسته تقسيم‌بندي نمود: تقلب در درخواست و تقلب رفتاري . تقلب در درخواست زماني رخ مي‌دهد که فرد متقلب، اطلاعات غلط يا اطلاعات ساير افراد را به شرکت صادر کننده کارت اعتباري اعلام نمايد تا کارت جديدي بر اساس اين اطلاعات غلط دريافت نمايد.

  انواع تقلب‌ در سیستم پرداخت الکترونیکی

مطابق با جدول شماره 3-1 در آخرین ویرایش گزارش سالانه کانون تخصصی پرداخت کشور آمریکا وضعیت سازمان‌های مختلف خسارت دیده از گونه‌های مختلف عملیات پرداخت شرح داده شده است. یکی از مهم‌ترین خسارت‌های سازمانی، پرداخت مربوط به کارت‌های پرداخت الکترونیک است ]13[.

درسال 2015 Maertzdorf و همکاران، مقاله ای داده کاوی تحت عنوان تجزیه و تحلیل داده ها در سطح بالا و یکپارچه سازی داده هایی برای آزمایش واکسن ارائه شد

Gang و همکارش در سال 2016، مقاله ای در زمینه یکپارچه سازی داده های بزرگ داده کاوی برای کاربرد ماشین های متصل ارائه کردند. تکنولوژی داده کاوی، اشتراک گذاری اطلاعات بین وسیله ی نقلیه ویژگی های درایور راننده، عملکرد حسگر وسیله ی نقلیه، پیرامون وسیله ی نقلیه و شرایط جاده مجاز میسازد.

Montes در سال 2016 میلادی، مقاله ای در زمینه رویکرد یکپارچه سازی داده ها مبتنی بر هستی شناسی، برای تجزیه و تحلیل شبکه در تجارت الکترونیک ارائه کرد. تجزیه و تحلیل شبکه یکی از مهم ترین فعالیت های تجارت الکترونیک میباشد.

-Kini و Davis در سال 2016 ، تصویر سازی ترکیبی و داده های الکتروفیزیولوژی در ابر را با استفاده از تجمیع داده بیان کردند. تلاش های رو به افزایشی برای ایجاد رابطه بین داده های الکتروفیزیولوژی با تصویر سازی، در بیمارانی با سرع مقاوم در سال های اخیر انجام شده است.

یک نوع خاص از خوشه بندی در داده کاوی، خوشه بندی سری های زمانی است. یک دنباله ترکیبی از سری ها از نماد های اسمی است که از یک الفبای خاص که معمولا دنباله موقتی نامیده میشود تشکیل شده است این دنباله همچنین میتواند دنباله ای از عناصر حقیقی و پیوسته باشد که بعنوان سری های زمانی شناخته میشود. یک سری زمانی به صورت یک داده دینامیک کلاس بندی میشوند، به دلیل آنکه ارزش ویژگی ها به صورت تابعی از زمان تعییر میکند این بدان معنی است که ارزش هر نقطه از یک سری زمانی ب اساس مشاهداتی است که در طول زمان انجام میشود . داده سری زمانی نوعی از داد های موقتی هستند که به صورت طبیعی دارای ابعاد بسیار بالا و حجم بسیار زیاد می باشند [6 17 18]. داد های سری زمانی بسیار مورد توجه هستند چون در همه جا و در همه حوضه های دانش وجود دارند شامل مهندسی، تجارت، بحث های زمانی، اقتصاد، سلامت تا دولت [16]. مادام اینکه هر سری زمانی شامل یک تعداد زیادی از نقاط داده ای است که آنها میتوانند همچنین به عنوان یک شی تنها دیده شوند [19]. خوشه یندی چنین شی پیچیده ای دارای مزیت خاصی است برای اینکه منجر به کشف الگو های مورد نظر در دیتاست های سری های زمانی شود.

خوشه بندی یک تکنیک داده کاوی میباشد که در آن مشابه در گروه های هم گن و مرتبط قرار میگیرد به صورتی که هیچ گونه دانش قبلی از تعریف گروه موجود باشد[1] به صورت جزیی خوشه ها به وسیله گروه بندی اشیایی کخ حداکثر شباهت با دیگر اعضای گروه خودشان دارا هستند و همچنین دارای کمترین شباهت با دیگر اشیا در گروه های دیگر هستند. این یک رویکرد مفید برای آنالیز اکتشافی داده میباشد به گونه ای که آن ساختارهای را یک پایگاه  داده ای که بدون بر جسب گزاریست تعریف می کند و این کار توسط سازمان یابی هدفمند داده ها در گروه های مشابه صورت میپذیرد. علاوه به این خوشه بندی برای آنالیز اکتشافی داده ها برای خلاصه سازی و همچنین یک مرحله پیش پردازش برای دیگر کارهای داده کاوی یا همچنین یک قسمت از یک سیستم پیچیده مورد استفاده قرار می گیرد.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها