جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

تشخیص تقلب یعنی مشخص کردن تقلب در جریان‌ها یا موقعیت‌هایی که قبلا مانند آن رخ داده با استفاده از داده کاوی و برای کاربرد خاص و اهداف مشخص است. یا با الگوریتم های داده کاوی تشخیص مواردی که هکری قصد سوءاستفاده از سودی که شرکت در ازای ارائه خدمات یا سرویس بدست می آورد را دارد]18[. به عبارت دیگر کشف تقلب شامل نظارت بر رفتار کاربران، به منظور برآورد و شناسایی تقلب و جلوگیری از رفتار نامطلوب است ]19[. در تشخیص تقلب، چهار مورد باید تشخیص داده شود:
1- هزینه ی خدمتی پرداخت نشود.
2- سر شرطی توافق شده اما به آن عمل نشود (توافقات سرویس نقض شود).
3- استفاده ی نامناسب از محتوای سرویس، منابع یا فرایندها، برای مثال استفاده‌ی غیرمجاز از شبکه (یعنی سرویس برای هدفی دیگر بوده و برای هدفی متفاوت استفاده شود).
4- تخریب سرویس
چالش بزرگ بسیاری از سازمان‌های مالی، کشف روشی است که به صورت بلادرنگ فعالیت‌های متقلبانه را کشف کند. در طول عملیات متقلبانه، متقلب شبیه به فرد واقعی و مشروع رفتار می کند. بنابراین سیستم‌های مدیریت تقلب باید هر دو رفتار را بشناسند و با آن سازگار باشند.

 

تیم هوش مصنوعی و داده کاوی رویال پروژه مفتخر است که سالها در کنار شماست، جهت سفارش پایان نامه، انتخاب موضوع، پروپوزال ویا مشاوره در زمینه سیستم های داده کاوی با ما تماس بگیرید:

سفارش پایان نامه و پروژه داانشجویی

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها