جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

هوش مصنوعی

مسئله مسیریابی خودرو (وسیله نقلیه) ( از حالا به بعد VRP)، یک مسئله کلاسیک می باشد که ابتداعاً در سال 1959 توسط Danrzig و Ramser توصیف گردید و برگرفته از مسئله فروشنده دوره گرد یا مسئله مسیریابی قوس می باشد. مسئله مسیریابی قوسی اصولاً مسئله ای است که در آن سعی می کنیم راهی بهینه برای ساخت مسیر پیدا کنیم به شیوه ای که مسیر کوتاهترین مسیر ممکن باشد.

درخت های تصمیم و حمایت از Real Time  برای تصمیم گیری انسان

در این مقاله الگوریتمی برای ساخت درختی که RT  بودن را برای تحلیل خطا فراهم میکند ارائه شده است. و در نهایت به نقاط قوت و ضعف درخت های تصمیم برای کار کردن با محیط های RT فراهم کند. در این مقاله DT با سایر سسیتم های تولد قوانین مقایسه خواهد شد و نشان داده میشود که چرا باید قدرت یادگیری DT را در انعطاف پذیری و Robust بودن تولید قوانین استفاده کرد.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها