جستجو در سایت

تماس با ما: 09361509687  ایمیل: royalproje.ir[ at ]gmail.com

Get Started

متفرقه

چهار سياست در این زمینه وجود دارد :

سياست انتقال : بخشي از الگوريتم توازن بار که يک کار(job) را از يک نود محلي به يک نود ديگر انتقال مي دهد ، به عنوان سياست انتقال و يا راهبرد انتقال بيان مي شود .

بسته به نحوة شروع پردازش ، توازن بار به سه ترکيب در آمده است .

: Sender initiated

اگر الگوريتم توازن بار توسط فرستنده راندازي شود .

: Receiver initiaied

اگر الگوريتم توازن بار توسط گيرنده شروع شود .

MDVRP را می توان در مدل ریاضی به صورت زیر فرمول نویسی نمود.  فرض کنید G=(VCU VD,R) گراف جهت داری است که VC مجموعه متشکل از مشتریان و VD مجموعه متشکل از انبارها می باشد. فرض می شود مختصات همه مشتریان و انبارها معلوم می باشد. VC= {c1,c2,. . .,cn}، که n تعداد مشتریان را نشان می دهد و{d1,d2,. . .,dm} vd= که m تعداد انبارها را نشان می دهد.

در این بخش چگونگی محاسبه ی pbg شرح داده می‌شود.. الگوریتم ViBe برای تفریق پس‌زمینه از چهار بخش تشکیل‌شده است:
تعریف مدل پیش زمینه: v(x) را مقدار مکان پیکسل x در نظر می گیریم. Mv(x)، مجموعه ای از پیکسل های پس زمینه Nv است که از مکان x نمونه‌برداری شده یا همسایگان x در قاب های قبلی است.

از آنجا که لبه مبتنی برنمايش شکل و محاسبه شباهت نقش حیاتی در بازیابی تصویر وبرنامه های کاربردی نظارت دارد، بسیاری از آثار در این زمینه انجام شده است وبرخی از مقالات مرتبط در زیر معرفی شده اند. Mallat و همکاران. [22] از ردياب لبه اي canny با نمايش چندتحليلي معادل تبديل موجك استفاده كرده اند و ادعا ميكنند كه نمايش يك تقريب نزديك از سيگنال هاي يك بعدي و دو بعدي از لبه هاي چند مقياسي شان بازسازي ميكند.

1-1. نقش شبكه‌هاي عصبي در كاهش مصرف انرژي شبكه‌هاي حسگر
شبكة عصبي مصنوعي ، سيستمي بزرگ از اجزاء پردازشي موازي يا توزيع شده بنام نورون يا سلول‌عصبي است كه در يك توپولوژي گراف به هم متصل شده‌اند. نورون‌ها از طريق ارتباطات وزن‌داري بنام سيناپس به هم متصل مي‌شوند. داده‌ها جدا از پردازش ذخيره نمي‌شوند، زيرا داده‌ها ذاتاً به هم متصل هستند. به عبارت ديگر، شبكه‌هاي عصبي مصنوعي، الگوريتم‌هاي رياضي هستند كه قادر به يادگيري نگاشت‌هاي پيچيده‌ي بين ورودي(ها) و خروجي(ها) از طريق آموزش تحت نظارت بوده يا قادر به رده‌بندي اطلاعات ورودي به روشي بدون نظارت مي‌باشند.

تاكنون روش‌هاي بسيار متنوعي به منظور كاهش مصرف انرژي گره‌هاي حسگر و در حالت كلي شبكه حسگر بي‌سيم به كار گرفته شده‌اند. در مواردي اين روش‌ها بر اساس اينكه در كدام يك از لايه‌هاي پشته پروتكل طراحي شده‌اند، طبقه‌بندي مي‌شوند.

طبق دسته‌بندی Blattberg در سال 2008 سومین مدل پیش‌بینی کننده فروش متقاطع، مدل پیش‌بینی واکنش مشتریان می‌باشد. در حقیقت در این نوع مدل‌ها هدف این است که میزان واکنش مشتریان را به تبلیغ یا برنامه پیشبرد فروش مربوط به یک محصول خاص پیدا شود (Berry و Linoff، 2004).

پیشبرد فروش به معنی عملیاتی است که به قصد ایجاد ارتباط با مصرف کننده و اثرگذاری در وی طراحی شده و برای جلب نظر یا ایجاد انعطاف در رفتار خریدار به نفع کالای مورد نظر صورت می‌پذیرد به عبارت دیگر پیشبرد فروش یا پروموشن  به معنی مجموعه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی است،

QoS چند پخشی در شبکه های تک کاره بیان کننده تخصص ارتباطات منظم اطلاعات می باشد. تمام این تخصص ها نیاز به مولفه های خاصی دارد تا نیاز های اضافه شده را تعیین کنند. تمرکز اصلی ما برروی جنبه های QoS، و بنابر این مولفه هایی که برای ایجاد QoS در محیط های تک کاره چند پخشی نیاز هستند، می باشد.

اشتراک برای
آپ دیت ودریافت خبرها